Tuesday, April 19, 2011

Food Trip Philippines - Part 3 - Take-Away Pinoy Style

Palayok (Claypots)

Kalde-Kaldero


Lumpiang Shanghai


Sari-saring Ulam


Iba-ibang longanissa (sausages), tapa at tocino

No comments: